Dem Thanh / Hagim

ĐÊM  THÁNH / HAGIM

Kìa vùng trời đông, ngôi sao tin lành soi sáng choang, Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm kinh hoàng.

Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê, ra đời làm giá cao quý cứu chúng sinh về.

Bao năm cảnh đời như gữa đêm ác tội khiếp kinh, hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.

ĐK: Chúa sanh giờ đây, đêm thánh, vinh quang vui vẻ bấy. Đêm phước hạnh đây, đêm bình hòa, đêm an ninh.

Đêm Chúa từ ái, ấy đêm Thần Tử giáng sinh.

Mục đồng gặp ngay Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương, đơn thành thờ lạy Thần Nhân hiển vinh lạ thường.

Tìm thờ lạy Vua, xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong, nay ta thành kính thờ tôn Chúa cách hết lòng.

Jê-sus trải trường đau khổ, thương cảm nhược điểm ta, ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỷ quyền ma.

Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai, yêu là luật Ngài, bính an ấy Tin Lành Ngài.

Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỷ kia, Danh Ngài truyền đến bao áp chế thảy xa lìa.


Hits 264